Materská škola „Čtyřlístek“

Materská škola „Čtyřlístek“

Materská škola „Čtyřlístek“ Praha 2, Římská 27 je inštitúcia predškolského vzdelávania založená v roku 1960. Ide o materskú školu rodinného typu zameranú na úzku spoluprácu s rodinou, pohybové aktivity, estetickú výchovu (výtvarnú, hudobnú a keramickú) a na vedenie detí k zdravému životnému štýlu. Na prácu s deťmi používa škôlka počítače a interaktívnu tabuľu a vytvorila taktiež vlastný program založený na osobnostne orientovanom modeli predškolskej výchovy s názvom „Putování časem“. K dispozícii máme 3 učebne s celkovou kapacitou 65 detí. V každej triede je približne 24 detí.

Medzi naše hlavné činnosti patrí:

 • výlety do prírody (v zime tiež pobyt na horách s lyžiarskym výcvikom),
 • návštevy divadla, celodenné a poldenné výlety,
 • študijné exkurzie,
 • usporiadanie osláv rôznych sviatkov,
 • hry pre rodičov s deťmi, jarné a jesenné party pre rodičov a deti s grilovaním a ďalšími aktivitami podľa školského programu a aktuálnej ponuky.

Činnosti a skúsenosti

 • keramické a pracovné činnosti: tvorivé modelovanie rozvíja jemnú motoriku, trpezlivosť a samostatnosť, povzbudzuje predstavivosť a zvyšuje sebavedomie; deti sa tak naučia rôzne techniky modelovania a úpravy povrchu keramických výrobkov;
 • šikovné ruky: cieľom činnosti je predstaviť deťom rozmanité metódy práce s rôznymi materiálmi; deti dostanú príležitosť vyskúšať si niekoľko techník, ktoré rozvíjajú ich pohybové a vizuálne schopnosti;
 • zábavný hudobný program pre deti, ktorý kombinuje precvičovanie intonácie a rytmu so základnými zložkami hudobnej teórie; prostredníctvom hry sa deti učia o svete hudby a naučia sa ľudové i súčasné pesničky a básničky, vyskúšajú si tiež hru na rôznych hudobných nástrojoch (drievka, bubienky, drumbeny, xylofón).

V rámci projektu GSS sa budeme ako súčasť vývojovej fázy podieľať na tvorbe výstupov projektu, ale našou hlavnou úlohou bude testovanie a potvrdenie účinnosti inovatívneho modelu komunikácie prostredníctvom zapojenia učiteľov, rodičov a detí, čím poskytneme pre výsledky projektu dôležitú spätnú väzbu. Hneď ako bude projekt otestovaný, budeme tiež slúžiť ako šíritelia jeho výstupu a zaistíme, aby naši učitelia, ktorí sa stanú preškolenými školiteľmi, poskytli rady svojim kolegom z príbuzných inštitúcií predškolského vzdelávania, ktorých naučia model GSS používať.

Mateřská škola „Čtyřlístek“, Praha 2
Římská 27, Praha

http://www.ctyrlistek.biz/

 • PhDr. Dana Moravcová, Ph.D.
  • Riaditeľka materskej školy
  • Predsedníčka Českého výboru OMEP
 • Dana Beritová
  • Učiteľka materskej školy