Predškolské vzdelávanie je základom pre ďalšie učenie v živote a v mnohých krajinách Európskej únie sa stáva prioritou. Prieskum, ktorý vykonala OECD a Európska komisia, ukazuje, že predškolské vzdelávanie prináša množstvo výhod, ako napríklad duševnú pohodu dieťaťa, lepšie a vyváženejšie študijné...Viac...
Nakladateľstvo Dr. Josef Raabe, s. r. o. Nakladateľstvo Dr. Josef Raabe, s. r. o. bolo v Českej republike založené v roku 1996 a vypracovalo sa na jedného z popredných dodávateľov širokého spektra vzdelávacích produktov. Nakladateľstvo sa zameriava najmä na vývoj a tvorbu výučbových materiálov pre...Viac...
Cieľ projektu: zlepšenie kvality predškolského vzdelávania v strednej a vo východnej Európe, zaistenie najlepšieho možného štartu našich detí do života zjednodušením prechodu medzi rodinou a školou či jednotlivými stupňami vzdelania, vytvorenie uceleného, dobre koordinovaného pedagogického modelu,...Viac...