Výstupy projektu

Cíl projektu:

  • Zlepšení kvality předškolního vzdělávání ve střední a východní Evropě;
  • zajištění nejlepšího možného startu našich dětí do života usnadněním přechodů mezi rodinou a školou či jednotlivými stupni vzdělávání;
  • vytvoření uceleného, dobře koordinovaného pedagogického modelu, který zahrne všechny zúčastněné osoby.

Záměr projektu:

  • Navrhnout, vyvinout, vyzkoušet a uplatnit inovativní model pro evaluaci důležitých oblastí vývoje a výchovy dětí v předškolním vzdělávání, k němuž je potřeba aktivní komunikace pedagogů a rodičů;
  • školit učitele, jak model používat a poskytnout rodičům zpětnou vazbu v podobě hodnocení dítěte a návrhů možností dalšího rozvoje;
  • vést a informovat rodiče o potřebě podporovat jejich dítě během vzdělávacího procesu a obzvláště během přechodu mezi stupni vzdělávacího systému.
Share this article: