Mateřská škola Fasori Kicsinyek

Mateřská škola Fasori Kicsinyek

Mateřská škola Fasori Kicsinyek v Budapešti se v současnosti sestává ze 4 smíšených skupin dětí ve věku od 3 do 7 let. Vzdělávací program naší mateřské školy je založen na výuce němčiny a angličtiny a na zachování maďarských lidových tradic. Ochrana maďarských lidových tradic včetně zvyků a kultury je zároveň spojena se snahou usnadnit dětem přestup od života ve školce k životu na základní škole. Hlavními cíli našeho týmu jsou: formování zdravého životního stylu, emoční výchova, rozvoj intelektu a všeobecné vzdělávání, které naplňuje materiální a duchovní potřeby dítěte.

Mateřská škola pořádá a aktivně se účastní mnoha mimoškolních aktivit pro děti pořádaných venku:

 • maďarské lidové tance: program se zaměřuje na zvyšování povědomí o maďarských lidových hrách a písních mezi dětmi předškolního věku. Porozumění tanci a hudbě je důležitým nástrojem rozvoje rytmických a koordinačních dovedností. Workshop probíhá jednou týdně pro začátečníky a pro skupinu pokročilých. Díky programu si děti:
  • blíže osvojí maďarské lidové tradice prostřednictvím her;
  • naučí se základní motivy maďarských lidových tanců a lidové hudby a osvojí si cit pro rytmus;
  • osvojí si pravidla spojená s přináležitostí ke společenství;
  • a získají empatii a sociální návyky, díky čemž budou snáze vycházet s ostatními.
 • volitelný šachový kroužek: dnes je široce přijímaným faktem, že hra v šachy přispívá ke zlepšenému rozvoji osobnosti, a šachy jsou tak jedním z nejúčinnějších pedagogických nástrojů. Proto mateřská škola každý týden pořádá pro děti lekce šachu, díky čemuž:
  • se u dětí rozvíjí analytické, syntetické a rozhodovací dovednosti, jež mohou později uplatnit v reálném životě;
  • se děti učí provádět hloubkový a důkladný šachový výzkum, který u nich vybuduje důvěru pro akademický výzkum v pozdějším životě;
  • získají děti vhled do povahy soutěžení, který jim pomůže v budoucím životě;
  • musejí děti zapojovat intelektuální schopnosti vyššího řádu, analyzovat tahy a jejich následky a vizualizovat si budoucí možnosti.
 • hudebně-pohybová metoda: jedná se o metodu vyvinutou Sorosovou nadací. Metoda je založená na hudbě a pohybu. Ukázalo se, že se jedná o efektivní metodu používanou učiteli v rámci rané pohybové výchovy dětí.

Činnosti a zkušenosti

Hlavním cílem naší mateřské školky je pomoci dětem vštípit motivaci k rozvoji, aby se tak děti aktivně zapojovaly a snáze se integrovaly do společnosti. Abychom svého cíle dosáhli, aktivně spolupracujeme a komunikujeme s rodiči a také pořádáme společné aktivity, aby se tak rodiče aktivně účastnili každodenního života svých dětí.

V rámci projektu GSS je naším úkolem zajistit testování a ověření modelu komunikace GSS na národní úrovni v Maďarsku a přispět též k procesu rozšiřování výsledků projektu ostatním mateřským školám.

Fasori Kicsinyek Kindergarten
28. Városligeti fasor, Budapešť
Maďarsko
www.fasorikicsinyek.hu

 • MSc Anikó Schwarczné Maczeovics 
  • Učitelka bilingvní skupiny mateřské školky
 • MSc Mónika Markó
  • Učitelka mateřské školky